Mese: Gennaio 2024

πˆπ‹ ππ‘π„π…π„π“π“πŽ πƒπˆ π‘π„π†π†πˆπŽ π‚π€π‹π€ππ‘πˆπ€ ππ‘π„πŒπˆπ€ π†π‹πˆ π’π“π”πƒπ„ππ“πˆ πƒπ„π‹π‹β€™πˆππ’πˆπ€ 𝐀𝐋 π‚πŽππ’πˆπ†π‹πˆπŽ 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀 π‚πˆπ“π“π€β€™ πƒπˆ π’πˆπƒπ„π‘ππŽ

di Pasquale MuiΓ  Il Consiglio Comunale di Siderno che si riunirΓ  alle 11,30 di martedΓ¬ 6 febbraio nell’aula deputata del palazzo municipale, sarΓ  luogo di discussione di un solo punto…

π’π“πˆππ„ππƒπˆ πƒπŽπ‚π„ππ“πˆ π€π“π“π‘πˆππ”πˆπ“πˆ π’π„π‚πŽππƒπŽ 𝐋𝐀 πŒπ„π‘πˆπ“πŽπ‚π‘π€π™πˆπ€?

Redazione Voci di corridoio nei palazzi della politica fanno sapere che gli aumenti degli stipendi degli insegnanti saranno stabiliti in modo meritocratico. Nel prossimo futuro, gli aumenti degli stipendi dei…

𝐂𝐀𝐋𝐀 πˆπ‹ ππ”πŒπ„π‘πŽ πƒπ„π†π‹πˆ πˆππ‚π„ππƒπˆ ππŽπ’π‚π‡πˆπ•πˆ π₯𝐋 ππˆπ‹π€ππ‚πˆπŽ πŸπŸŽπŸπŸ‘ πƒπ„πˆ π‚π€π‘π€ππˆππˆπ„π‘πˆ π…πŽπ‘π„π’π“π€π‹πˆ

di Redazione Sono stati oltre 52.000 (di cui 1560 in Sicilia), i controlli eseguiti dalla Forestale dell’Arma dei Carabinieri in Calabria e Sicilia. In particolare 1.731 reati ambientali, 2.103 illeciti…

π‘πˆπ…πˆπ”π“πˆ. 𝐋𝐀 π‘π„π†πˆπŽππ„ π‚π€π‹π€ππ‘πˆπ€ 𝐀𝐃𝐄𝐆𝐔𝐀 πˆπ‹ ππˆπ€ππŽ πƒπˆπ…π…π„π‘π„ππ™πˆπ€π“π€ πŸ–πŸŽ% π„ππ“π‘πŽ πˆπ‹ πŸπŸŽπŸπŸ• πˆππ‚π„ππ„π‘πˆπ“πŽπ‘π„ πƒπˆ π†πˆπŽπˆπ€ π“π€π”π‘πŽ π‘π”πŽπ‹πŽ π’π“π‘π€π“π„π†πˆπ‚πŽ

di Pasquale MuiΓ  La Regione Calabria adegua il piano per la gestione dei rifiuti sino al 2030 con un intervento che sulla carta dovrebbe portare lo smaltimento della raccolta differenziata…

ππ€π‹πŒπˆ: ππ‘π„πŒπˆπ€π™πˆπŽππ„ π‚πŽππ‚πŽπ‘π’πŽ πƒπˆ ππŽπ„π’πˆπ€ 𝐏𝐄𝐑 𝐋𝐀 π’π‡πŽπ€π‡ 𝐄 𝐋𝐀 𝐏𝐀𝐂𝐄 (π•πˆπƒπ„πŽ π€πππ‘πŽπ…πŽππƒπˆπŒπ„ππ“πŽ)

di Maria Grazia CarnΓ  Dopo la grande partecipazione alla premiazione del IV Concorso Nazionale per la Shoah e per la Pace, Ricordare per non Dimenticare Mai, approfondiamo in questo servizio…

πŒπŽππˆπ‹πˆπ“π€β€™: 𝐈𝐍 π…πŽπ‘πŒπ€ π’ππ„π‘πˆπŒπ„ππ“π€π‹π„ 𝐏𝐄𝐑 𝐋’𝐄𝐒𝐓𝐀𝐓𝐄 β€œπŽπŒππˆππ”π’β€

di Redazione Si chiama Omnibus, e verrΓ  sperimentato la prossima estate. Un uovo servizio di mobilitΓ  sociale a chiamata, promosso dalla CittΓ  metropolitana di Reggio Calabria, destinato per la prima…

𝐀 ππ€π‹πŒπˆ, π’π‡πŽπ€π‡ π€π’π’π”πŒπ„ πˆπ‹ π’πˆπ†ππˆπ…πˆπ‚π€π“πŽ πƒπˆ 𝐏𝐀𝐂𝐄 π€π’π’πŽπ‹π”π“π€

di Maria Grazia CarnΓ  Si conclude il IV Concorso Nazionale di Poesia per la Shoah e per la Pace, dal quale motto β€œRicordare per non dimenticare mai!” rimarrΓ  una luce…

𝐍𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐗𝐗𝐗 π„πƒπˆπ™πˆπŽππ„ 𝐃𝐄𝐋 π“π„π€π“π‘πŽ 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀 π‹πŽπ‚π‘πˆπƒπ„ β€œπˆπ‹ π‹π€π†πŽ πƒπ„πˆ π‚πˆπ†ππˆβ€

di Redazione Nel cartellone della XXX Stagione Teatrale della Locride, organizzata dal Centro Teatrale Meridionale per la Direzione artistica di Domenico Pantano, una serata Γ¨ dedicata alla danza, con uno…

𝐀𝐋 π’π€ππ“π”π€π‘πˆπŽ ππŽπ’π“π‘π€ π’πˆπ†ππŽπ‘π€ πƒπ„π‹π‹πŽ π’π‚πŽπ†π‹πˆπŽ π†πˆπŽπ‘ππ€π“π€ π’ππ„π‚πˆπ€π‹π„ 𝐏𝐄𝐑 π†π‹πˆ π€πŒπŒπ€π‹π€π“πˆ 𝐄 𝐈 π’πŽπ…π…π„π‘π„ππ“πˆ

di Redazione Tutto Γ¨ pronto, al santuario diocesano di Nostra Signora dello Scoglio, fondato da Fratel Cosimo, oltre mezzo secolo fa, per accogliere i pellegrini che affluiranno l’undici febbraio dove,…

Ti sei perso